Промислова безпека і охорона праці

ТОВ  «Агро Фонд» сьогодні – один з найбільших вітчизняних сільгосптоваровиробників, інвесторів і експортерів, один з лідерів вітчизняного аграрного ринку. «Агро Фонд» На шляху свого розвитку на засадах чесного бізнесу – прозорості, соціальної відповідальності – компанія випереджає темпи розвитку країни. Щоб донести до суспільства і влади фундаментальні принципи своєї діяльності, компанія проводить соціально вагому політику, у тому числі і в сфері охорони праці. Адже аграрії – це та суспільна когорта людей, важливість якої для нації і для кожного українця важко переоцінити. Тому турбота про людей – головне у діяльності компанії «Агро Фонд»  як одного з фундаторів вітчизняного соціально-відповідального бізнесу.

Політика «Агро Фонд» в галузі охорони праці базується на принципах пріоритетності життя і здоров’я працівників відносно до результатів виробничої діяльності підприємства та комплексному розв’язанні проблемних завдань з охорони праці. Тому в компанії реалізується комплекс заходів щодо запобігання випадкам травматизму і професійним захворюванням організаційного, технічного, санітарно-гігієнічного, соціально-економічного, правового і лікувально-профілактичного характеру. Щороку розробляються та удосконалюються «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам на ТОВ «Агро Фонд».

Серед організаційних заходів, зокрема, важливе місце займає раціональна організація праці, чергування робочого часу і відпочинку. У комплексі заходів санітарно-гігієнічного характеру – створення нормальних метеорологічних умов виробничого середовища, достатнього освітлення робочих місць і зон, зменшення рівнів шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, інших шкідливих факторів, заміна шкідливих речовин на менш шкідливі. У соціальному аспекті – всі працівники підприємства застраховані від нещасних випадків і професійних захворювань. При потребі, працівники за станом здоров’я переводяться на легшу роботу.

Витрати на охорону праці підприємства за 2015 рік становили суму у півтора рази більшу, ніж встановлено чинним законодавством України.

Щорічно на підприємстві організовується навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки. За 2015 рік пройшли навчання з питань охорони праці більшість працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки (у т.ч. електрозварювальні і газополум’яні роботи, газонебезпечні роботи, обслуговування агрегатів, що працюють на газу, обробка деревини вогнезахисними сумішами і речовинами, роботи на висоті та ін.). Керівники структурних підрозділів, спеціалісти з охорони праці, а також інші посадові особи підприємства періодично (1 раз на 3 роки) проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці у навчально-методичних центрах Держгірпромнагляду України та на підприємстві.

Важлива складова цієї роботи – часткове або повне технічне опосвідчення вантажопідіймальних машин та механізмів, ліфтів, пожежного підйомника, суднонавантажувальних труб, посудин, що працюють під тиском, тощо. Проводяться також роботи щодо проведення експертиз проектної документації на відповідність НПА з охорони праці.

Також проведено роботу щодо експертизи імпортного устаткування на відповідність його нормативно-правовим актам з охорони праці, що діють на території України.

Турбота компанії про здоров’я працівників

Щорічно на підприємстві проводяться медичні огляди працівників, які працюють у шкідливих чи небезпечних умовах праці, осіб віком до 21 року та водіїв автотранспортних засобів. У цілому у 2015 році пройшли медичний огляд всі працівники. Працівники, зайняті на роботах з тяжкими і шкідливими умовами праці, забезпечувались безоплатним лікувально-профілактичним харчуванням. Як і в попередні роки, працівники підприємства направлялись на санаторно-курортне оздоровлення.

З метою своєчасного надання медичної допомоги при одержанні травм у результаті нещасних випадків систематично проводиться моніторинг терміну дії і наявності на робочих місцях медпрепаратів та аптечок першої медичної допомоги, які регулярно доукомплектовуються необхідними медикаментами.

У центрі уваги – безпека на робочому місці

Важливий напрям у цій роботі – комплексна оцінка факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці. Тому на підприємстві систематично проводиться робота з атестації робочих місць за умовами праці.

У комплексі заходів, відповідно до вимог нормативних документів, – вступні інструктажі з питань охорони праці з особами, які приймаються на роботу, а також з працівниками підрядних організацій, що виконують роботи на замовлення ТОВ «Агро Фонд».

З метою захисту працівників від дії шкідливих факторів та запобігання нещасним випадкам на підприємстві, компанія регулярно забезпечує та оновлює спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту своїх працівників.

Аби запобігти аварійним ситуаціям і аваріям у газовому господарстві, теж виконано комплекс заходів, включаючи систему технічного обслуговування і ремонту, які забезпечують користування системою газопостачання у справному стані і з дотриманням вимог, визначених «Правилами безпеки систем газопостачання України». В організації промислової безпеки дрібниць немає. Тому для захисту здоров`я працівників на робочому місці, а також з метою попередження працівників про наявність/ виникнення на робочому місці ризику чи небезпеки, встановлюються відповідні знаки, які забороняють небезпечні дії, або вказують, як їх уникнути. Аби попередити дорожньо-транспортні пригоди, для належної організації дорожнього руху на територіях структурних підрозділів підприємства встановлюються знаки дорожнього руху. 

Власне – натуральне, смачне і корисне

Важливим за соціальною значимістю є підхід керівництва компанії до організації забезпечення повноцінного та якісного харчування працівників. Кожен підрозділ забезпечений екологічно чистою продукцією, вирощеною в підсобних господарствах із застосуванням передових технологій та без хімічних добавок.

Україні – славу світової житниці

В Україні завжди шанували людей, які вирощують хліб. У наш стрімкий час роль аграрного сектору не тільки не послабилась, а навпаки, істотно зросла. Зростаючі потреби в якісних продуктах харчування, небезпека виникнення на планеті продовольчої кризи та інші глобальні виклики змусили світову спільноту звернути увагу на інвестиційну привабливість України та її продовольчий потенціал.

Ми горді з того, що годуємо високоякісним українським зерном значну кількість людей в усьому світі. «Агро Фонд» є обличчям України на світовому зерновому ринку, тому керівництво компанії вживає всіх необхідних заходів для запобігання будь-яким недолікам у роботі підприємства, бо переконане, що Україна має величезний потенціал, а українці заслуговують на краще життя. Головне робити людям добро, аби своїми вчинками та діяльністю полегшити людям життя.

 

 

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua