Рослинництво

ТОВ “Агро Фонд” є одним з найбільших вітчизняних виробників і експортерів сільськогосподарської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, жито, соняшник та ін.). У міру свого розвитку підприємство планомірно розширює географію та масштаби виробничої діяльності. Високі показники врожайності та якості сільськогосподарських культур на підприємстві досягаються на оброблюваних орендованих землях сільськогосподарського призначення завдяки вдосконаленню новітніх інтенсивних технологій, посіву найкращого насіння провідних світових компаній, виробників насіння, а також використання новітньої техніки та ґрунтообробних знарядь імпортного виробництва.
Диверсифікація виробничої діяльності за кліматичними зонами дозволяє знизити природні ризики, пов’язані з втратами врожаю внаслідок коливань погодних умов у різних регіонах України, а також забезпечити щорічне отримання високих врожаїв зернових та олійних культур. Крім того, шляхом порівняння стану виробничих посівів, підвищується достовірність прогнозування рівня врожайності в маркетинговому періоді, що важливо для прийняття комерційних рішень.
При збереженні та деякому збільшенні обсягів виробництва культур у зонах ризикованого землеробства поступово питома вага земель, розташованих в зонах достатнього зволоження, була доведена до 52% від загальної кількості земель, що оброблюються (+1%).
Таким чином, виробничі ризики, спричинені недобором врожаю від несприятливих погодних умов (посухи), були знижені. Разом зі змінами часток зонального розташування земель підприємства відбувалися і зміни структури, які відображали найбільш доцільну питому вагу культур у регіонах.
Основні обсяги коригування при збільшенні кількості земель, що оброблюються, як й в минулі роки, відбулися в структурі озимого клина, що пояснюється введенням нових земель в обіг через систему парового обробітку ґрунту та відповідно вибором для озимих кращого попередника. Так, у період 2014-2015 р. відбулося збільшення обсягів сівби озимої пшениці та інших озимих культур на 11% або близько 2100 га. Зі зміною обсягів посіву відбувся деякий регіональний перерозподіл часток культур, що позитивно вплине на зменшення ризиків вирощування та отримання стабільних урожаїв культур.
Введені підприємством науково обґрунтовані сівозміни, раціональне застосування добрив, належна обробка ґрунту – головні ланки системи землеробства. Правильна зміна культур, в залежності від зони їх вирощування, дозволяє повніше використовувати потенціал ґрунтово-кліматичних зон вирощування і внесених добрив, успішніше вести боротьбу з бур`янами, шкідниками та збудниками хвороб, зменшуючи їх шкідливий вплив на культурні рослини. Обробіток різноманітних культур в сівозміні забезпечує їм кращі фітосанітарні умови, захищає ґрунт від ерозії, дозволяє збільшувати в ній запас гумусу і покращувати її фізичні властивості.
У сівозмінах найбільш продуктивно використовуються умови родючості та підвищення ефективності кожного агротехнічного прийому, внаслідок чого культури дають вищі врожаї, ніж за умови незмінного вирощування. Сівозміна дозволяє будувати технологію вирощування сільськогосподарських рослин з урахуванням їх взаємного впливу, а також після дії кожного прийому, застосованого на найближчих попередниках. При підвищенні культури землеробства агротехнічне значення попередників має лише зростати. Вплив попередника на умови росту та продуктивність культурних рослин не може бути компенсовано іншими агротехнічними заходами.
Завдяки високому рівню агротехніки та організації сільськогосподарських робіт компанія одержали у сезоні 2014 р. понад 230 тис. тонн зерна. Зокрема, валовий збір кукурудзи взагалі виявився рекордним – 112 тис. тонн з врожайністю 70,6 ц/га! Такий валовий збір став одним з найбільших за останні п’ять років. Причому зростання відбувається на загальній стабільній площі посівів.
Компанія регулярно оновлює і забезпечує всі виробничі підрозділи повним набором сучасної високопродуктивної техніки, у т. ч. імпортного виробництва, провідних компаній світу. 
 

 

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua