"AGRO FOUND" Sp. z oo jest jedną z wiodących firm zajmujących się pełnym cyklem produkcji pasz i dodatków paszowych

    Misją firmy jest dostarczanie nabywcy pasz najlepszej jakości, spełniających najwyższe europejskie standardy.
    Nasza firma utrzymuje wiodącą pozycję w dostawach pasz i dodatków paszowych do klientów na Ukrainie iw Europie.
    W związku ze zmianami klimatycznymi na świecie skupiamy się na wprowadzaniu technologii oszczędzania wilgoci. Zawsze nadążamy za nowinkami technicznymi i agrotechnicznymi.
    We wszystkim powinno być to, co najlepsze, dlatego "AGRO FOND" stosuje tylko najlepsze i najnowocześniejsze techniki oraz sprzęt, aby zapewnić najwyższą jakość materiału siewnego. Dziś używamy zaawansowanego technologicznie sprzętu. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany.

    Na bazie sp. z oo "AGRO FOND" znajduje się laboratorium zajmujące się badaniami kukurydzy, pszenicy i jęczmienia. jak i wybór.

    "AGRO FOND" Sp. z oo dostarcza najlepsze rozwiązania magazynowania w magazynach spełniających normy klasy A, odpowiednich do przechowywania środków ochrony roślin i pasz.

Firma posiada nowoczesne centrum logistyczne, które zapewnia szybkość i wygodę w terminowym otrzymaniu gotowego rozwiązania do wysyłki produktów dla naszych klientów.

 

Aktualności

Rolnicy zasiali 1 milion hektarów rzepaku ozimego

  Na Ukrainie trwają siew roślin ozimych: rzepaku i zbóż. Według stanu na 18 września rzepakiem ozimym obsiano 1 milion hektarów. Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Polityki Agrarnej. W szczególności obsiano zbożem 585 tys. ha, z czego: pszenica — 514 tys. ha, jęczmień – 47 tys....

Rolnicy będą potrzebowali pozwolenia na eksport zboża do UE

Aby eksportować kukurydzę, rzepak, słonecznik i pszenicę do poszczególnych krajów UE, rolnicy muszą uzyskać licencję Ministerstwa Gospodarki za zgodą Ministra Polityki Agrarnej. Poinformował o tym Minister Polityki Rolnej i Żywności Mykoła Solskij. Zgodnie z planem Ukraina koordynuje z Komisją...

Program wekselowy ułatwia rolnikom zakup sprzętu do siewu

Portfel weksli zatwierdzony przez Pierwszy Ukraiński Międzynarodowy Bank (PUIB) wyniósł rekordową kwotę 850 mln UAH, a skumulowany wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu wyniósł ponad 30%. Lwią część portfela stanowią weksle wydawane producentom rolnym na zakup i opłacenie podstawowych środków...

Odesa wyeksportowała towary o wartości ponad 1 miliarda dolarów

Pomimo wyzwań militarnych, w eksporcie obwodu odeskiego notuje się pozytywną tendencję. W okresie styczeń-czerwiec 2023 r. odeskie przedsiębiorstwa prowadziły działalność handlową z partnerami ze 166 krajów świata. Eksport towarów wyniósł ponad 1 miliard dolarów. Poinformował o tym na kanale...

Drobni producenci rolni na skraju wyginięcia: szczegóły

Ministerstwo Polityki Agrarnej opublikowało wyniki badania ankietowego dotyczącego planów i przygotowania producentów rolnych do kampanii siewnej roślin ozimych na żniwa w 2024 roku. Zdecydowana większość rolników nie planuje istotnej zmiany powierzchni zasiewów pod uprawy ozime w porównaniu z...

Od 1 września między Ukrainą a Norwegią wprowadzono „bezwizowy transport”.

Zgodnie z wynikami Komisji Wspólnej Ministerstwo Rozwoju Gmin, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy podpisało protokół z Ministerstwem Transportu Królestwa Norwegii w sprawie „transportu bezwizowego” – możliwości wykonywania przewozu ładunków bez pozwolenia. Będzie dotyczyć samochodów ciężarowych...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua