Przechowywanie i doprowadzanie produktów do stanu handlowego

 

Przedsiębiorstwo Rolne „Fundusz Agro” ma do dyspozycji możliwość magazynowania i doprowadzania produktów rolnych do stanu zbywalnego – zarówno w przedsiębiorstwach własnych, jak iw przedsiębiorstwach, w których jest udziałowcem.

Terminal przeładunkowy do przeładunku zbóż i roślin oleistych. służy nie tylko do wysyłki przez Agro Fund własnych produktów rolnych na eksport, ale także do świadczenia usług na rzecz innych eksporterów na Ukrainie.

Aby nienagannie zapewnić jakość produktów, firma wyposaża laboratoria własnych wind we wszystkie niezbędne najnowocześniejsze urządzenia. W celu ograniczenia wpływu produkcji na środowisko, w windach zostały spełnione wszystkie wymagania na poziomie europejskim oraz zainstalowano urządzenia technologiczne najlepszych światowych producentów chroniące powietrze atmosferyczne, środowisko wodne i gleby.

Oddano do użytku nowoczesny budynek laboratoryjno-administracyjny, wyposażony (według najwyższych światowych standardów) w aparaturę laboratoryjno-badawczą do wyznaczania wskaźników jakościowych i badań naukowych zboża i produktów jego przetwórstwa oraz artykułów spożywczych.

W celu zapewnienia nienagannej jakości wysyłanych produktów, zgodnie z zobowiązaniami umownymi, firma wyposażyła nowe laboratorium we wszystkie niezbędne najnowocześniejsze światowe urządzenia. Wśród nich: analizatory zbożowe „Infratec-1241” (firmy „FOSS Analytical AB”, Szwecja), próbnik przepływowy o wydajności 1000 ton/godz. (Inter Systems, USA), próbniki Rakoraf (PFEUFFER GmbH, Niemcy), suszarki termiczne (Binder, Niemcy), młynki laboratoryjne, system Glutork do oznaczania glutenu suchego, system Glutomatik » do oznaczania ilości i jakości glutenu, urządzenie do określanie liczby opadów (Perten Instrument, Szwecja), analizator podczerwieni INSTALAB-600, wagosuszarka GAK-2100 (DICKEY-john, USA), wilgotnościomierz ziarna ( "KETT", Japonia), dzielniki zsypowe ("Rationel ", Dania), dzielarki ziarna i urządzenia do określania natury (USA), wagi laboratoryjne, wagi analityczne ("KERN", Niemcy), alweokonsystograf, młyn do młynków laboratoryjnych ("CHOPIN", Francja), młynki laboratoryjne, sprzęt do oznaczanie wskaźnika osadu metodą Zeleni (dozowniki, wstrząsarki, probówki) ("BRABENDER", Niemcy), automatyczny aparat do oznaczania zaolejenia "Soxhlet" ("BUCHI", Szwajcaria), urządzenie do przesiewania ziarna ("Carter Day", USA). Specjaliści laboratoryjni są również w stanie określić wszystkie wskaźniki ziarna pszenicy i produktów piekarniczych, wskaźniki jakości gleb, powietrza i wody (podziemnych, ścieków, wody pitnej); obecność GMO, obecność metali ciężkich w produktach spożywczych; a także poziom hałasu i promieniowania, poziom spalin samochodowych itp.

Nie ma analogii do schematu przyjmowania i pobierania próbek z pojazdów silnikowych wdrożonego przez firmę. Laboratorium wyposażone jest przecież w trzy najnowocześniejsze urządzenia do odbioru i pobierania próbek, co umożliwia równoległe odbieranie 3 linii potoków transportowych i trzykrotnie przyspiesza prowadzenie analiz w celu określenia jakości ziarna. To z kolei zwiększa prędkość odbioru transportu towarowego i pomaga zapobiegać gromadzeniu się pojazdów towarowych w mieście. Linie znajdują się w specjalnym hangarze, który zapewnia ich całodobową pracę przez cały rok w każdych warunkach pogodowych.

Dziś firma kontynuuje działania w kierunku zwiększania własnych możliwości przyjmowania produktów rolnych o podwyższonych wskaźnikach wilgotności i dalszego doprowadzenia ich do warunków handlowych, a także poszerzania dostępu do pracy bezpośrednio z producentami towarów w regionach działania firmy „Fundusz Agro”.

 

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua