Nasza działalność

Pracujemy nad rozwojem nowych, efektywnych technologii rolniczych w zakresie pasz, pasz dla zwierząt
Podnoszenie konkurencyjności produktów rolnych jest priorytetowym zadaniem Agro Fund LLC
Dziś ukraińska hodowla zwierząt rozwija się w warunkach ostrej konkurencji, zwiększenie efektywności produkcji jest ważniejsze niż kiedykolwiek – tylko tak możemy zagwarantować konkurencyjność naszych produktów na głównym rynku.
Rolnictwo ma na celu zapewnienie ludności żywności i pozyskanie surowców dla wielu gałęzi przemysłu, a my pomagamy rolnikom odpowiedzieć na te i inne wyzwania, perspektywy i podejścia do rozwoju hodowli zwierząt w naszym kraju.
Sp. z oo "Agro Fund" działa również w kierunku uprawy elitarnych zbóż pszenicy, jęczmienia, owsa, słonecznika, kukurydzy, soi, grochu, gryki.

Celem działalności przedsiębiorstwa jest wytwarzanie konkurencyjnych wyrobów, spełniających wymagania rynku oraz ekologicznie czystych i bezpiecznych dla człowieka, co można osiągnąć jedynie w oparciu o rozwój, unowocześnianie produkcji i podnoszenie poziomu jej bezpieczeństwa środowiskowego .

Polityka środowiskowa przedsiębiorstwa ma na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania i reprodukcji zasobów naturalnych (wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, gleby itp.), ochronę środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego produkcji. Kierownictwo i pracownicy firmy są w pełni świadomi znaczenia i konieczności wdrażania technologii o minimalnym wpływie na środowisko.

Wszystkie nowo wybudowane obiekty Agro Fund LLC przeszły państwowe badanie środowiskowe, którego głównym celem jest zakaz realizacji projektów stwarzających zwiększone zagrożenie dla środowiska. W tym celu firma stale bada istniejące procesy produkcyjne pod kątem oceny ich wpływu na środowisko naturalne oraz wdraża nowoczesne technologie bezpieczne dla środowiska.

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami:

· Zastosowanie technologii transportu ładunków zamkniętych zbożowych.

· Montaż sieci zasysających zanieczyszczonego powietrza wraz z czyszczeniem na urządzeniach odpylających.

· Zastosowanie instalacji odpylania na najwyższym światowym poziomie (wyprodukowane w Danii, Niemczech).

· Stosowanie energooszczędnych technologii - suszarnie do ziarna (produkcja USA).

· Kształtowanie krajobrazu i zazielenienie terenu przedsiębiorstwa, miasteczek i wsi.

· Przejście na stosowanie detergentów niezawierających fosforanów.

· Kontrola produkowanych wyrobów według wskaźników bezpieczeństwa zdrowotnego.

· Zapewnienie potrzeb ekonomicznych i pitnych personelu za pomocą wody wysokiej jakości.

· Wdrożenie europejskiego podejścia do selektywnej zbiórki odpadów przemysłowych w celu dalszego przekazywania ich licencjonowanym organizacjom w celu unieszkodliwienia lub ponownego wykorzystania.

· Miejsca czasowego składowania odpadów spełniają normy sanitarne i ekologiczne.

Przedsiębiorstwo posiada własne laboratorium chemiczno-technologiczne, które zgodnie z zakresem akredytacji prowadzi monitoring środowiska w zakresie działalności przedsiębiorstwa oraz sprawdza wyroby.

Dostępne są mieszanki paszowe mielone iw granulacie, sucha pulpa z wiórami i granulat.
Ziele dziurawca, brzeczka spirytusowa, drożdże paszowe.
Ziarna pszenicy, jęczmienia, owsa, słonecznika, kukurydzy, soi, grochu, gryki.
Dostarczamy do dowolnego regionu Ukrainy.

 

Więcej szczegółów tutaj: https://www.agrofond.net/pro-nas/

 

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua