Uprawa roślin

Agro Fund LLC jest jednym z największych krajowych producentów i eksporterów produktów rolnych (pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, żyta, słonecznika itp.). W toku rozwoju przedsiębiorstwo systematycznie poszerza geografię i skalę działalności produkcyjnej. Wysokie plony i jakość plonów rolnych w przedsiębiorstwie osiągane są na uprawianych dzierżawionych gruntach rolnych dzięki doskonaleniu najnowocześniejszych intensywnych technologii, wysiewowi najlepszych nasion czołowych światowych firm, producentów nasiennych, a także stosowaniu najnowocześniejszych sprzęt i narzędzia uprawowe produkcji importowanej.
Zróżnicowanie działalności produkcyjnej ze względu na strefy klimatyczne pozwala na ograniczenie zagrożeń naturalnych związanych ze stratami w plonach na skutek wahań warunków pogodowych w różnych regionach Ukrainy, a także na zapewnienie wysokich rocznych plonów zbóż i roślin oleistych. Ponadto, porównując stan upraw produkcyjnych, zwiększa się wiarygodność prognozowania poziomu plonów w okresie marketingowym, co jest istotne przy podejmowaniu decyzji handlowych.
Przy zachowaniu i nieznacznym zwiększeniu wielkości produkcji roślinnej w strefach zagrożonych rolnictwem udział gruntów położonych w strefach o dostatecznej wilgotności został stopniowo sprowadzony do 52% ogólnej powierzchni użytków rolnych (+1%).
W ten sposób zmniejszono ryzyko produkcyjne spowodowane nieurodzajem w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych (susza). Wraz ze zmianami udziałów strefowego położenia gruntów przedsiębiorstwa następowały również zmiany struktury, które odzwierciedlały najodpowiedniejszy ciężar właściwy upraw w regionach.
Podobnie jak w latach poprzednich, główna wielkość dostosowań w zwiększaniu liczby gruntów ornych nastąpiła w strukturze klina zimowego, co tłumaczy się wprowadzaniem do obiegu nowych gruntów poprzez system uprawy parowej i w związku z tym wyborem lepszy poprzednik dla zbóż ozimych. I tak w okresie 2014-2015 nastąpił wzrost ilości zasiewów pszenicy ozimej i innych roślin ozimych o 11%, czyli o około 2100 ha. Wraz ze zmianą wielkości siewu nastąpiła regionalna redystrybucja udziałów w uprawach, co pozytywnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka uprawy i uzyskanie stabilnych plonów.
Ugruntowane naukowo płodozmiany wprowadzone przez przedsiębiorstwo, racjonalne stosowanie nawozów, właściwe traktowanie gleby to główne ogniwa systemu rolniczego. Właściwa zmiana upraw, w zależności od strefy ich uprawy, pozwala w pełni wykorzystać potencjał gleb i stref klimatycznych uprawy oraz zastosowanych nawozów, skuteczniej zwalczać chwasty, szkodniki i patogeny, zmniejszając ich szkodliwy wpływ na rośliny uprawne. Uprawa różnych roślin w płodozmianie zapewnia im lepsze warunki fitosanitarne, zabezpiecza glebę przed erozją, pozwala na zwiększenie w niej zaopatrzenia w próchnicę oraz poprawę jej właściwości fizycznych.
W płodozmianach najbardziej produktywnie wykorzystuje się warunki żyzności i zwiększania efektywności poszczególnych technik agrotechnicznych, w wyniku czego rośliny dają wyższe plony niż w warunkach uprawy niezmienionej. Płodozmian umożliwia budowanie technologii uprawy roślin rolniczych z uwzględnieniem ich wzajemnego oddziaływania, a także po wpływie każdej stosowanej techniki na najbliższych poprzedników. Wraz z doskonaleniem kultury rolnej znaczenie agrotechniczne poprzedników powinno tylko rosnąć. Wpływu prekursora na warunki wzrostu i produktywność uprawianych roślin nie można zrekompensować innymi zabiegami agrotechnicznymi.
Dzięki wysokiemu poziomowi techniki rolniczej i organizacji prac rolniczych firma otrzymała w sezonie 2014 ponad 230 000 ton zboża. W szczególności zbiory brutto kukurydzy okazały się w ogóle rekordowe – 112 tys. ton przy plonie 70,6 t/ha! Ta brutto kolekcja była jedną z największych w ciągu ostatnich pięciu lat. Co więcej, wzrost występuje na całkowitej stabilnej powierzchni upraw.
Firma regularnie aktualizuje i zaopatruje wszystkie działy produkcyjne w pełen zestaw nowoczesnych, wysokowydajnych urządzeń, w tym produkcji importowanej, czołowych światowych firm.
 

 

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua