Polityka personalna

Polityka personalna

Pomimo kłopotów gospodarczych w kraju i na świecie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Agro Fund” nadal prężnie rozwija się w wielu obszarach działalności, realizując duże projekty inwestycyjne i opanowując nowe rodzaje działalności. Wszystko to jest efektem pracy lidera firmy Myhala I.B. i jego zespół wysokiej klasy fachowców, ich odpowiedzialne podejście do całokształtu działalności, nieustanne dążenie do doskonalenia i rozwoju.

Głównymi zasadami polityki personalnej firmy jest zaangażowanie utalentowanej młodzieży – absolwentów szkół wyższych, od których szkoli się przyszłych liderów – menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania. System szkolenia i rozwoju personelu firmy polega na angażowaniu pracowników w różne programy i projekty, przydzielaniu niestandardowych zadań oraz wielokrotnej zmianie kierunku działania z dalszym awansem: w ciągu roku lub dwóch specjaliści przeszkoleni przez firmę zajmują stanowiska kierowników jednostek strukturalnych i kierowników najwyższego szczebla firmy. W końcu to młodzi ludzie, w których talent i determinację wierzy dyrektor generalny I.B. Myhal, wnoszą świeże pomysły do ​​rozwoju biznesu.

Z uwagi na to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Agro Fund” jest przedsiębiorstwem rolniczym, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w różnych regionach Ukrainy, główny nacisk kładzie się na dobór personelu w oddziałach. Przedsiębiorstwo stwarza wszelkie warunki do przyciągania młodych ludzi do pracy na obszarach wiejskich. Realizowany przez firmę program rekrutacji i szkolenia młodych specjalistów przewiduje stworzenie solidnych podstaw do odrodzenia i poprawy życia na wsi, rozwoju i pomyślności sektora rolnego ukraińskiej gospodarki, a nasza współpraca z krajowymi instytucjami edukacji rolniczej jest główny etap tej pracy.

Lista specjalności, dla których prowadzona jest rekrutacja młodych specjalistów w oddziale Agro Fund LLC:

· agronomia;

· mechanizacja rolnictwa;

· technologia przechowywania i przetwarzania ziarna;

·         Rachunkowości i audytu;

·         Ekonomia biznesu.

Oddział firmy nie przyjmuje ściśle ograniczonej liczby młodych ludzi, ale tylu młodych ludzi, ilu ma chęć do pracy w firmie. Ci młodzi pracownicy są kierowani do tych działów, gdzie są doświadczeni specjaliści w danych dziedzinach, uczą się, aw przyszłości proponuje się im samodzielną działalność.

Młodym specjalistom w oddziałach firmy gwarantujemy:

· dynamiczną i obiecującą pracę z możliwością szybkiego rozwoju zawodowego;

· jednorazowa pomoc w związku ze zmianą miejsca zamieszkania;

· opłacenie wynajmowanego mieszkania;

· częściowy zwrot kosztów wyżywienia;

· stabilne oficjalne wynagrodzenie;

· gwarancje socjalne zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy;

Jeśli więc chcesz pracować w firmie o światowej renomie, pragniesz zostać profesjonalistą w swojej dziedzinie i otrzymywać godziwe wynagrodzenie za swoją pracę - ZAPRASZAMY DO "Agro Fund" Sp.

 

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua