Щодо підтримки проекту Закону України №3675

 Українська зернова асоціація, що об’єднує європейські, міжнародні та українські зернові компанії та є однією з провідних громадських організацій зернового бізнесу в Україні звернулася до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України,  Міністерства юстиції України, комітету Верховної Ради України з питань транспорту,  комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, комітету Верховної Ради України з питань бюджету, комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції щодо підтримки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення недоторканості права власності та інших речових прав на нерухоме майно і землю власникам відокремлених морських терміналів» (реєстр. №3675) (надалі – законопроект).

    Зокрема, у тексті листа УЗА йдеться про наступне.

    18.12.2015 народними депутатами України VIII скликання Вадатурським А. О.,              Ільюком А. О., Фуріним І. Г. та Маркар’яном Д. Б. до Верховної  Ради України внесено та зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення недоторканості права власності та інших речових прав на нерухоме майно і землю власникам відокремлених морських терміналів» (реєстр. №3675) (надалі – законопроект).

    Вказаним законопроектом пропонується юридично закріпити особливий статус відокремлених морських терміналів, збудованих до моменту набрання чинності Закону України «Про морські порти України» поза межами морських портів на територіально відокремлених від них землях, що має важливе значення для захисту прав інвесторів і сталого розвитку море господарського комплексу.

    Насамперед, законопроектом передбачається існування відокремлених морських терміналів поза межами морського порту.

    Так, відокремленим морським терміналом вважатиметься територіально відокремлений єдиний майновий комплекс, збудований та введений в експлуатацію до моменту набрання чинності Закону України «Про морські порти України», що на момент введення в експлуатацію був розташований поза межами державних підприємств - морських портів.

    Також, законопроектом передбачається законодавчо закріпити за власниками операційних акваторій причалів відокремлених морських терміналів право отримувати у користування відповідну частину прилеглої акваторії.

    Детально запропоновані зміни викладені у порівняльній таблиці, що доступна для ознайомлення на офіційному веб-сайті Верховної ради України (https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57477 ).

    Необхідність юридичного закріплення особливого статусу відокремлених морських терміналів обумовлена тим, що чинна редакція Закону України «Про морські порти України» створює передумови до порушення конституційно закріплених засад недоторканості права власності та інших речових прав на нерухоме майно і землю при визначенні меж морських портів, зачіпає речові права та охоронювані майнові інтереси користувачів земель водного фонду і власників гідротехнічних споруд та інших об’єктів морського транспорту.

    Фактично, положення діючої редакції Закону України «Про морські порти України» передбачають примусову передачу земельних ділянок, розташованих поза межами морських портів, на яких збудовані та експлуатуються відокремлені морські термінали та прилеглих акваторій, під юрисдикцію (адміністративне управління та контроль) іншого суб’єкта господарювання – державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

    Більше того, примусове підпорядкування інвесторів-власників відокремлених морських терміналів державному підприємству «Адміністрація морських портів України» суперечить конституційно закріпленим принципам верховенства права, правової визначеності та непорушності і нескасовуваності набутих законних прав.

    Наявність таких дискримінуючих правових норм у чинній редакції Закону України «Про морські порти України» призводить до зниження інвестиційної привабливості портової галузі і підвищує ризик ущемлення інтересів приватних інвесторів з боку органів влади та державних підприємств.

    Вважаємо, що запропоновані авторами законопроекту зміни до законодавства є слушними, усунуть існуючі недоліки чинної редакції Закону України «Про морські проти України», посилять (удосконалять) механізми правового захисту майнових прав інвесторів-власників відокремлених морських терміналів і убезпечать їх від адміністративного утиску з боку державних органів, забезпечать дотримання законодавчо закріплених гарантій про непорушність права власності на майно та земельні ділянки і засоби виробництва.

    Також, прийняття вказаного законопроекту дозволить підвищити інвестиційну привабливість морського транспорту, розв’язати наявні суперечності між інвесторами-власниками відокремлених морських терміналів і державним підприємством «Адміністрація морських портів України», Міністерством інфраструктури України та правоохоронними органами.

    Враховуючи вищенаведені обставини, вважаємо, що запропоновані законопроектом № 3675 від 18.12.2015 зміни до Закону України «Про морські порти України» заслуговують на підтримку та є виключно важливими для функціонування аграрного комплексу України. 

Українська зернова асоціація        

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua